Cookie statement

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat samen met andere onderdelen van een website (zoals plaatjes etc.) wordt opgeslagen op de computer van een bezoeker.

Wij gebruiken op onze website uitsluitend analytische cookies. Dankzij deze cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website bezoekers bekijken. Deze informatie gebruiken wij voor rapportages over aantallen bezoekers etc. Op die manier kunnen wij onze website verbeteren en zorgen voor een optimale gebruikerservaring. Cookies worden automatisch verwijderd van uw computer.

De data die verzamelt wordt is zoveel mogelijk anoniem. Dat betekent dat wij bezoekers niet kunnen herleiden naar individuele personen.

Wij nemen de bescherming van alle (analytische) gegevens serieus en zullen indien nodig passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de Coen Foundation.

 

The Coen Foundation website uses cookies. A cookie is a small file that is stored on a visitor’s computer together with other parts of the website (such as images, etc.).

We only use analytical cookies on our website. Thanks to these cookies we can see what parts of the website visitors see. We use this information for our own analytics. In this way we can improve our website and ensure an optimal user experience. Cookies are automatically removed from your computer.

The data collected is as anonymous as possible. This means that we cannot trace visitors back to individual persons.

We take the protection of all (analytical) data seriously and will take appropriate measures if necessary to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, you can contact the Coen Foundation at any time.